Untitled-1

Bằng cấp chuyên môn : Bác sỹ chuyên khoa Nội .

Vị trí chuyên môn: khám lâm sàng, siêu âm, kết luận hồ sơ.