dt-person004-625×468

Bằng cấp chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa Nội

Vị trí chuyên môn: khám lâm sàng, siêu âm, kết luận hồ sơ.